Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής νομοθεσίας και των διαδικασιών αυτής. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στις επιχειρήσεις λεπτομερή εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • Λογιστική ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου.
  • Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών.
  • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζεται με τις Δ.Ο.Υ. π.χ. ρυθμίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.
Τήρηση βιβλίων

Λογιστικές Υπηρεσίες. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής νομοθεσίας και των διαδικασιών αυτής. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στις επιχειρήσεις λεπτομερή εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Λογιστική ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου. Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών. Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζεται με τις Δ.Ο.Υ. π.χ. ρυθμίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.Λογιστικές Υπηρεσίες. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής νομοθεσίας και των διαδικασιών αυτής. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στις επιχειρήσεις λεπτομερή εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Λογιστική ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου. Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών. Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζεται με τις Δ.Ο.Υ. π.χ. ρυθμίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.