Η εταιρεία Kanellis Consulting, με έδρα τη Νέα Μάκρη, δραστηριοποιείται πάνω από 15 χρόνια στον τομέα των λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων καθώς και της διαδικασίας ένταξης αυτών σε αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις. Οι αλλαγές στον φορολογικό και εργατικό τομέα είναι συνεχείς και οι ανάγκες της εποχής μας έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ομάδα της εταιρείας, στελεχωμένη από άτομα με γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, με συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, μπορεί και ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες ανάγκες και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ιδιώτη. Με καθημερινή παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικές και εργατικές διατάξεις είμαστε σε θέση να προετοιμάζουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα επιτρέπουν στην επιχείρηση σας να λειτουργεί εύρυθμα σε ένα οικονομοτεχνικό περιβάλλον του οποίου η πολυπλοκότητά του διαρκώς αυξάνεται. Στόχος μας η δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, επιδιώκοντας από κοινού με τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες την επίτευξη όλων των επιχειρηματικών τους στόχων.

Η σελίδα δεν βρέθηκε

Η εταιρεία Kanellis Consulting, με έδρα τη Νέα Μάκρη, δραστηριοποιείται πάνω από 15 χρόνια στον τομέα των λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων καθώς και της διαδικασίας ένταξης αυτών σε αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις. Οι αλλαγές στον φορολογικό και εργατικό τομέα είναι συνεχείς και οι ανάγκες της εποχής μας έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ομάδα της εταιρείας, στελεχωμένη από άτομα με γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, με συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, μπορεί και ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες ανάγκες και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ιδιώτη. Με καθημερινή παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικές και εργατικές διατάξεις είμαστε σε θέση να προετοιμάζουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα επιτρέπουν στην επιχείρηση σας να λειτουργεί εύρυθμα σε ένα οικονομοτεχνικό περιβάλλον του οποίου η πολυπλοκότητά του διαρκώς αυξάνεται. Στόχος μας η δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, επιδιώκοντας από κοινού με τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες την επίτευξη όλων των επιχειρηματικών τους στόχων.