Εργασιακά & Μισθοδοσία

Οι εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν άριστη γνώση της νομοθεσίας με συνεχής ενημέρωση και αξιόπιστους συνεργάτες.

Με την εμπειρία και την εξειδίκευση που διαθέτουμε, παρέχουμε έγκυρες και υπεύθυνες υπηρεσίες στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων και κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στην σωστότερη επιλογή του είδους και απασχόλησης των εργαζομένων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας.
  • Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, μερική απασχόληση.
  • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
  • Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.
  • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  • Επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας.
Φορoλογικές Δηλώσεις

Οι εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν άριστη γνώση της νομοθεσίας με συνεχής ενημέρωση και αξιόπιστους συνεργάτες. Με την εμπειρία και την εξειδίκευση που διαθέτουμε, παρέχουμε έγκυρες και υπεύθυνες υπηρεσίες στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων και κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στην σωστότερη επιλογή του είδους και απασχόλησης των εργαζομένων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης.

Οι εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν άριστη γνώση της νομοθεσίας με συνεχής ενημέρωση και αξιόπιστους συνεργάτες. Με την εμπειρία και την εξειδίκευση που διαθέτουμε, παρέχουμε έγκυρες και υπεύθυνες υπηρεσίες στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων και κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στην σωστότερη επιλογή του είδους και απασχόλησης των εργαζομένων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης.