1.500,00έτος

Τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης για τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου.

Περιγραφή

Μισθοδοσία προσωπικού

Τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης για τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου. Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
  • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών
  • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
  • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).