1.500,00έτος

Το γραφείο μας διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό για την τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Με την υποστήριξη των έμπειρων στελεχών μας, φροντίζουμε για την τήρηση και παρακολούθηση των βιβλίων σας με συνέπεια.

Description

Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας

Αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων Γ’ κατηγορίας στην έδρα μας.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων.
  • Οργάνωση λογιστικών σχεδίων.
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Απόδοση Φ.Π.Α. με βάση τις ισχύουσες νομοθεσίες