Φορολογικές Υπηρεσίες. Αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε  τις φορολογικές υποχρεώσεις για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ξεχωριστά,  ώστε να τους βοηθήσουμε στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη αυτών.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε  τις φορολογικές υποχρεώσεις για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ξεχωριστά,  ώστε να τους βοηθήσουμε στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη αυτών.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος
  • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
  • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 κ.λ.π.
  • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
  • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
Μισθοδοσία προσωπικού

Αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ξεχωριστά, ώστε να τους βοηθήσουμε στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη αυτών. Δήλωση Φορολογίας εισοδήματοςΣύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 κ.λ.π. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES. Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και ΑποσβέσεωνΑναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ξεχωριστά, ώστε να τους βοηθήσουμε στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη αυτών. Δήλωση Φορολογίας εισοδήματοςΣύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 κ.λ.π. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES. Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων