60,00

Το λογιστικό γραφείο Kanellis Consulting αναλαμβάνει την λογιστική / φορολογική υποστήριξη όλων των φυσικών προσώπων. Τα έμπειρα στελέχη μας αναλαμβάνουν όλο το φάσμα των λογιστικών υπηρεσιών σας.

Description

Το λογιστικό γραφείο Kanellis Consulting αναλαμβάνει την λογιστική / φορολογική υποστήριξη όλων των φυσικών προσώπων. Τα έμπειρα στελέχη μας αναλαμβάνουν όλο το φάσμα των λογιστικών υπηρεσιών σας.

  • Φορολογικές δηλώσεις
  • Ρύθμιση Οφειλών
  • Μισθωτήρια
  • Δηλώσεις Ε9
  • Εκτυπώσεις Taxisnet